Spoorbrug Deventer

Zeker van kwaliteit, klaar voor de BGT

Bent u bronhouder voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en maakt u gebruik van luchtfoto’s voor de bijhouding? Dan is het luchtfotocertificaat voor u:

Het certificaat

De wettelijke kwaliteitseisen van de BGT schrijven voor welke nauwkeurigheid behaald moet worden. Het luchtfotocertificaat wordt uitgegeven voor luchtfoto’s die geschikt zijn voor de bijhouding van de BGT. De geschiktheid wordt bepaald op basis van een kwaliteitscontrole. De controle omvat drie onderdelen:

Geometrische kwaliteit

Geometrische kwaliteit

Controle op stochastische en systematische fouten in de geometrie, alsmede resolutie en overlap. Beoordeling van geometrische betrouwbaarheid.

Radiometrische kwaliteit

Radiometrische kwaliteit

Controle op zichtbaarheid en interpreteerbaarheid van BGT-objecten.

Technische geschiktheid

Technische geschiktheid

Toepasbaarheid van het geleverde materiaal in gangbare uitwerkingssoftware.

Controleresultaten

Aan u de keuze

Quick-scan

Quick-scan
  • Basiscontrole van stereofoto’s.
  • Controle op pixelgrootte en afwezigheid van grove fouten in ligging.
  • Niet geschikt voor bijhouding.

Stereocertificaat

Stereocertificaat
  • Volledige controle van de aerotriangulatie en blokvereffening.
  • Inzicht in zowel systematische als stochastische fouten.
  • Zekerheid over geschiktheid voor bijhouding van de BGT.
  • Keuze uit generieke BGT-kwaliteit of specifieke bestekseisen.

Orthocertificaat

Orthocertificaat
  • Alle controles van het stereocertificaat.
  • Controle op geometrische kwaliteit van het orthofotomozaïek.
  • Controle op radiometrische kwaliteit van het orthofotomozaïek.

Of neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

Over kwaliteit

Luchtfotogrammetrie wordt al ruim een eeuw ingezet als efficiënte methode voor het inwinnen en bijhouden van kaartmateriaal. Tegenwoordig is het mogelijk om luchtfoto’s in te winnen met een grondpixel van enkele centimeters en bijzonder scherpe detaillering. Voor fotogrammeters, geodeten en geo-informatici is de geometrische kwaliteit echter van groter belang.

In Nederland is de bijhouding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de belangrijkste toepassing van fotogrammetrie. Bij wet zijn er eisen gesteld aan de geometrische kwaliteit die voor de BGT behaald moet worden. Door toepassing van paspunten, GNSS/INS en nauwkeurige camerakalibraties kan met luchtfotogrammetrie aan deze eisen worden voldaan. Met het luchtfotocertificaat weet u zeker dat uw foto's op juiste wijze verwerkt zijn. Het certificaat en de rapportage zijn zeer geschikt als onderdeel van uw verplichte ENSIA-rapportage. Door middel van ENSIA verantwoorden gemeenten zich over informatiebeveiliging en informatiekwaliteit.

Paspunt

Onze waarborg

Geodelta is een onafhankelijk ingenieursbureau met jarenlange ervaring op het gebied van geodesie en fotogrammetrie. Wij zijn als ingenieursbureau nooit betrokken bij de inwinning en verwerking van informatie en kunnen daarom onafhankelijk controleren en adviseren. Onze controles zijn vergaand geautomatiseerd. Alle software die we gebruiken ontwikkelen en beheren we zelf. Organisaties die reeds op Geodelta vertrouwen voor kwaliteitscontroles zijn Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en expertise? Neem dan gerust contact met ons op. In deze coronatijd maken wij graag virtueel kennis. Zodra de situatie het toelaat, bent u ook van harte welkom voor een rondleiding in ons unieke pand met ruim een eeuw aan geodetische historie.

Kantoor Geodelta

Het luchtfotocertificaat

Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan voor het luchtfotocertificaat en verkrijg de zekerheid dat uw luchtfoto's voldoen aan de wettelijke eisen voor de BGT.